5

Odkryj moc natury: Jak terapie kwiatowe Dr. Bacha mogą odmienić Twój świat?

Na czym polega terapia Dr.Bacha?

“Terapia kwiatowa Bacha, znana również jako krople Bacha lub krople Bacha Flower, opiera się na filozofii jej twórcy, Dr. Edwarda Bacha (1886-1936), który wierzył, że każda choroba i kryzys mają swoje korzenie w zaburzeniach równowagi psychicznej. Dr. Bach uważał, że te zaburzenia wynikają z ‘niezrozumienia praw duchowych’ i tworzą negatywne stany umysłu oraz destrukcyjne wzorce zachowań, które blokują naszą intuicyjną wiedzę i zdolności do samouzdrawiania.

Celem terapii kwiatowej Bacha jest usunięcie tych blokad psychicznych i przywrócenie równowagi psychicznej. Poprzez zrozumienie mentalnych nieporozumień i zwiększenie samoświadomości, odzyskujemy dostęp do naszej intuicji i wewnętrznej siły samouzdrawiania, takich jak pewność siebie, odwaga i zdolność podejmowania decyzji.

Dr. Bach opracował model planu życia, który postrzegał życie jako realizację misji duszy. Dla niego zdrowie oznaczało harmonijne działanie zgodne z intencjami duszy, podczas gdy choroba wynikała z odchylenia od tej harmonii.

 

W ramach terapii kwiatowej Bacha, Dr. Bach zdefiniował 38 pozytywnych potencjałów duszy i ich destrukcyjne formy, takie jak brak wytrwałości, lęki czy brak cierpliwości. Te negatywne emocje są oznakami, że osoba oddaliła się od harmonii z intencjami swojej duszy i straciła kontakt z celem życia.

Według Dr. Bacha, rośliny mają harmoniczne energetyczne pola, które rezonują z odpowiednimi zniekształconymi częściami pola energetycznego człowieka, wpływając na nie pozytywnie. Twórca terapii kwiatowej Bacha wierzył, że osoby przyjmujące krople Bacha powinny również zrozumieć, jak zmienić swoje myślenie, aby przekształcić destrukcyjne wzorce reakcji na pozytywne potencjały, czerpiąc z nich korzyści dla siebie.

W tym artykule zgłębimy tę fascynującą metodę terapeutyczną, omawiając różne esencje roślinne używane w terapii kwiatowej Bacha i ich związane zastosowania. 

 

38 KWIATÓW BACHA

 Rzepikkwiat uczciwości (Rzepik/Rzepik Eupatoria)

Często zdarza się, że za fasadą radości i beztroski kryją się natrętne myśli i wewnętrzny niepokój. Ludzie, którzy pragną życia w pokoju i harmonii, często popadają w  niepokój z powodu niezgody i konfliktu. Aby stłumić groźne i dręczące myśli, wielu sięga po alkohol lub tabletki, starając się tym samym odwrócić uwagę od niepokoju. Jednak istnieje naturalne wsparcie, które może pomóc w odzyskaniu spokoju – Rzepik, znany również jako Rzepik Eupatoria.

Rzepik – Kwiat Uczciwości: Rzepik jest jednym z kultowych kwiatów używanych w Terapii Kwiatowej dr. Bacha. Jego esencja jest udowodniona ze swojego wpływu na uczciwość i wewnętrzny spokój. Osoby, które sięgają po Rzepik, często są bardzo grzeczne i nie chcą skrzywdzić innych. Jednak w ich konsekwencji może tlić się wpływ myśli i emocji, które powodują wewnętrzny konflikt.

Pokonując mentalną negatywność: Esencja Rzepiku jest uznana jako wsparcie dla tych, którzy szukają znalezienia harmonii i spokoju, a nawet w sytuacjach niezgodności i konfliktów. Rzepik pomaga w rozwijaniu umiejętności konfrontacji, ucząc jednostki integrować niejednoznaczność życia i nadawać im wagę.

Odkrywanie możliwości rozwoju: Przez pracę z Rzepikiem, ludzie rozwijają się bardziej świadomie swoich podstawowych działań i kontroli myśli. To umożliwia im rozwój umiejętności konfrontacyjnych i przynosi korzyści sobie z korzyściami w skutek efektywnyny. Wewnętrzna uczciwość staje się priorytetem, a zachowanie ustępuje miejsce równowadze.

 

Aspenkwiat przeczucia (Osika, Aspen/Populus tremula)

Jest symbolem przeczucia i wrażliwości. Osoby  doświadczają niewytłumaczalnych, niejasnych lęków, przeczucia lub tajemnego strachu przed zbliżającą się zagładą. Mogą  odczuwać nieuzasadniony niepokój, zwłaszcza gdy są samotne lub w otoczeniu innych ludzi.

 

Jednakże, Aspen oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy doświadczają tych negatywnych uczuć. Poprzez rozwijanie świadomej wrażliwości, osoba uczy się bardziej realistycznie oceniać swoją wrażliwość i lepiej radzić sobie z nią. Zamiast pozwalać lękom i przeczuciom kontrolować swoje życie, zaczynają podejść do nich z większą świadomością i zrozumieniem. Zyskują umiejętność rozróżniania między realnymi zagrożeniami a wyimaginowanymi obawami, co pomaga im utrzymać równowagę emocjonalną i cieszyć się większą pewnością siebie.

 

Aspen jest szczególnie przydatny dla dzieci, które boją się zasypiać samotnie w ciemności. Poprzez rozwijanie świadomej wrażliwości na własne uczucia i wyposażenie ich w narzędzia radzenia sobie, dzieci zyskują większą pewność siebie i odwagę w obliczu swoich lęków. Mogą nauczyć się, że ciemność nie jest  straszna i że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwala im poczuć się bezpiecznymi nawet w trudnych sytuacjach.

 

Podobnie jak drzewo osika, które trzęsie się na wietrze, symbolizuje to, że wrażliwość i przeczucia są naturalnymi częściami naszej ludzkiej natury. Przez rozwijanie świadomości i akceptacji tych cech, można odkryć ich potencjał do twórczego myślenia, empatii i intuicji.

 

Wnioskiem jest, że Aspen – kwiat przeczucia, przekazuje nam wartościową lekcję o tym, że nasza wrażliwość nie jest słabością, lecz darem, który może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i świata. Poprzez rozwijanie świadomej wrażliwości i umiejętności radzenia sobie z nią, możemy odblokować nasz pełny potencjał i cieszyć się bardziej autentycznym i świadomym życiem.

 

 

Buk – kwiat tolerancji (Buk europejski/Fagus sylvatica)

Jest symbolem lepszego poznania i lepszego zrozumienia. Osoby  często reagują zbyt krytycznie i nietolerancyjnie, mając mało współczucia i empatii. Bywają małostkowe, pedantyczne i nieustępliwe. Ich gotowość do krytyki jest często nieproporcjonalna do okoliczności, a ich nadmiernie krytyczne podejście może prowadzić do izolacji od innych ludzi.

 

Jednakże, buk oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy chcą zmienić swoją postawę. Poprzez rozwijanie tolerancyjnej postawy, osoba uczy się przenikliwości intelektualnej i lepszego zrozumienia odmiennych zachowań ludzkich. Zamiast natychmiastowej krytyki, zaczynają być bardziej otwarci na różnice i zdolni do empatycznego spojrzenia na innych. Rozwijają umiejętność zauważania piękna i wartości w różnorodności, co prowadzi do budowania zdrowszych relacji i większej harmonii w społeczeństwie.

 

Buk jest szczególnie użyteczny dla dzieci, które często marudzą i wydaje się, że nic nie można zrobić dobrze w ich oczach. Poprzez rozwijanie tolerancji i empatii, dzieci zyskują większe zrozumienie dla różnorodności perspektyw i umiejętność doceniania wysiłków innych. Mogą nauczyć się, że nie wszystko musi być doskonałe i że błędy są naturalną częścią procesu nauki i rozwoju. Przez pozytywne wsparcie i budowanie zaufania, dzieci zaczynają odczuwać większą radość z własnych osiągnięć i lepiej radzić sobie z frustracjami.

 

Podobnie jak buk europejski, który jest jednym z najbardziej znanych drzew w Europie, symbolizuje on potęgę i siłę natury. Poprzez rozwijanie tolerancji i zrozumienia, człowiek może nauczyć się przekraczać własze ograniczenia i budować bardziej harmonijne relacje z innymi.

 

Wnioskiem jest, że buk – kwiat tolerancji, przekazuje nam wartościową lekcję o potrzebie otwartości na różnice i empatii wobec innych. Poprzez rozwijanie tolerancyjnej postawy i przenikliwości intelektualnej, możemy budować bardziej zrozumiałe i wspierające społeczności, w których różnorodność jest doceniana.

 

Centaury – kwiat służby (Centaurium erythraea)

Symbolizuje drogę od bezinteresownego służenia do świadomego pomagania. Osoby te często mają słabą wolę i trudności w mówieniu “nie”, co prowadzi do tego, że są stale wykorzystywane przez innych. Poprzez dążenie do spełniania życzeń innych ludzi aż do porzucenia samego siebie, ryzykują zaniedbanie własnych celów i potrzeb życiowych.

 

Jednakże, centaury oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy chcą zmienić swoje podejście. Poprzez rozwijanie zdolności do odmawiania i lepszego wyrażania własnych potrzeb, osoba uczy się stawiania granic i dbania o siebie. Zamiast poświęcania się bezwarunkowo, zaczynają rozumieć, że istnieje równowaga pomiędzy służbą innym a troską o własne dobro. Rozwijają umiejętność wyboru, kiedy i jak pomagać, w sposób świadomy i zrównoważony.

 

Centaury jest szczególnie pomocny dla osób, które mają trudności z odmawianiem. Poprzez naukę mówienia “nie” od czasu do czasu i wyrażania własnych potrzeb, ludzie zyskują większą kontrolę nad swoim życiem i zdolność do kierowania swoimi działaniami zgodnie z własnymi wartościami i priorytetami. Odkrywają, że nie odmawiając zawsze, ale wybierając świadomie, mogą bardziej efektywnie pomagać innym i jednocześnie chronić swoje własne dobro.

 

Podobnie jak centaurium erythraea, które jest znanym ziółkiem o właściwościach leczniczych, symbolizuje ono moc i siłę zdrowia. Poprzez rozwijanie umiejętności świadomego pomagania, człowiek może stać się źródłem wsparcia i inspiracji dla innych, jednocześnie dbając o swoje własne zdrowie i dobrobyt.

 

Wnioskiem jest, że centaury – kwiat służby, przekazuje nam wartościową lekcję o konieczności dbania o siebie, równocześnie pomagając innym. Poprzez rozwijanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i stawiania granic, możemy służyć innym w sposób bardziej świadomy i zrównoważony, co prowadzi do większego dobrostanu zarówno dla nas samych, jak i dla tych, którym pomagamy.

 

Cerato – kwiat intuicji (Rogówka chińska, Willmot’s hornscar/Ceratostigma willmottianum)

Symbolizuje drogę od słabego osądu do wewnętrznej pewności. Osoby  często mają niewielkie zaufanie do własnych opinii i intuicji. Zawsze proszą innych o radę, ponieważ nie wierzą w swoje własne osądy. Często zdarza się, że osoba ta daje się zwieść i podejmuje decyzje wbrew własnym przekonaniom, co może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji.

 

Jednakże, cerato oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy pragną wzmocnić swoją wewnętrzną pewność. Poprzez rozpoznawanie i zaufanie własnej intuicji, osoba uczy się kierować się swoim wewnętrznym głosem i trzymać się swoich decyzji. Zamiast polegać na innych, zaczynają rozumieć, że posiadają w sobie mądrość i zdolności do podejmowania właściwych wyborów. Rozwijają umiejętność słuchania swojego wewnętrznego głosu i ufania sobie.

 

Cerato jest szczególnie pomocny dla uczniów, którzy mają tendencję do przekreślania poprawnych odpowiedzi i zastępowania ich błędnymi. Poprzez rozwijanie zaufania do swojego wewnętrznego głosu i intuicji, uczniowie zyskują większą pewność w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. Nabywają umiejętność rozpoznawania własnych sił i kompetencji, co prowadzi do większego sukcesu w nauce i życiu.

 

Podobnie jak ceratostigma willmottianum, które jest piękną rośliną o niezwykłych kwiatach, symbolizuje ono siłę i piękno intuicji. Poprzez rozwijanie zaufania do własnej intuicji, człowiek może odkryć w sobie niezwykłe źródło wiedzy i mądrości, które pomaga mu w podejmowaniu trafnych decyzji.

 

Wnioskiem jest, że cerato – kwiat intuicji, przekazuje nam wartościową lekcję o potrzebie rozpoznawania i zaufania własnej intuicji. Poprzez rozwijanie wewnętrznej pewności i słuchanie swojego wewnętrznego głosu, możemy podejmować trafne decyzje i kierować się ścieżką, która jest dla nas najlepsza. To pozwala nam osiągać większy sukces i spełnienie w życiu.

 

Śliwka wiśniowa – kwiat spokoju (Śliwka wiśniowa, Prunus cerasifera)

 Osoby  często mają trudności z radzeniem sobie z presją i napięciem emocjonalnym. Często odczuwają wewnętrzne napięcie, które może prowadzić do niekontrolowanych wybuchów złości. Często mają również lęki związane z możliwością załamania nerwowego.

 

Jednakże, śliwka wiśniowa oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy pragną odzyskać spokój i równowagę. Poprzez rozwijanie odwagi, siły i spontaniczności, osoba uczy się radzenia sobie w napiętych sytuacjach i odprężania się wewnętrznie. Zamiast poddawać się presji i wybuchom złości, zaczynają zachowywać spokój i znaleźć w sobie siłę do radzenia sobie z trudnościami. Rozwijają umiejętność odpuszczania i podejścia do życia z większą lekkością.

 

Śliwka wiśniowa jest szczególnie pomocna dla osób, które czasami reagują na frustrację poprzez rozbijanie naczyń w złości. Poprzez rozwijanie pogody ducha i zdolności do radzenia sobie ze swoimi emocjami w sposób konstruktywny, ludzie zyskują większą kontrolę nad swoimi reakcjami i unikają destrukcyjnych zachowań. Nabywają umiejętność utrzymania spokoju w sytuacjach stresowych i podejmowania rozważnych decyzji.

 

Podobnie jak śliwka wiśniowa, która kwitnie w pięknych i delikatnych kwiatach, symbolizuje ona spokój i harmonię. Poprzez rozwijanie wewnętrznego relaksu i pogody ducha, człowiek może odkryć w sobie źródło spokoju i stabilności, które pozwala mu zachować równowagę nawet w trudnych momentach.

 

Wnioskiem jest, że śliwka wiśniowa – kwiat spokoju, przekazuje nam wartościową lekcję o znalezieniu spokoju wewnętrznego i odporności na presję emocjonalną. Poprzez rozwijanie odwagi, siły i pogody ducha, możemy radzić sobie z trudnościami w sposób spokojny i konstruktywny. To pozwala nam zachować równowagę i dobre samopoczucie, niezależnie od sytuacji zewnętrznych.

 

Pączek kasztanowca – uczący się kwiat

(Kasztanowiec zwyczajny, Aesculus hippocastanum)

Symbolizuje drogę od beztroski do doświadczenia. Osoby często wpadają w te same kłopoty, ponieważ nie przetwarzają swoich doświadczeń i nie uczą się z nich wystarczająco. Mogą być obojętne, niezainteresowane lub po prostu pośpieszne, co skutkuje powtarzaniem tych samych błędów. Często ich myśli są już dwa kroki do przodu, nie zatrzymując się na przemyśleniu i wyciągnięciu wniosków.

 

Jednakże, pączek kasztanowca oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy pragną uczyć się bardziej świadomie przetwarzać swoje codzienne doświadczenia. Poprzez rozwijanie zdolności refleksji i konstruktywnego podejścia, osoba uczy się wyciągać wnioski z własnych doświadczeń i wprowadzać je w praktykę. Zamiast powtarzać te same błędy, zaczynają zdobywać wiedzę i mądrość z każdej sytuacji. Uczą się wykorzystywać doświadczenia jako cenne narzędzie do rozwoju osobistego i unikania powtarzających się problemów.

 

Pączek kasztanowca jest szczególnie pomocny dla dzieci, które mają tendencję do zostawiania swoich szkolnych rzeczy. Poprzez rozwijanie umiejętności przetwarzania i zapamiętywania informacji, dzieci uczą się odpowiedzialności za swoje przedmioty i dbania o swoje obowiązki. Nabywają umiejętność organizacji i skupienia, co prowadzi do większej efektywności w nauce i codziennym życiu.

 

Podobnie jak kasztanowiec zwyczajny, który symbolizuje siłę i mądrość, pączek kasztanowca reprezentuje dążenie do doświadczenia i nauki. Poprzez rozwijanie świadomego przetwarzania doświadczeń, człowiek może odkryć w sobie potencjał do ciągłego rozwoju i doskonalenia.

 

Wnioskiem jest, że pączek kasztanowca – uczący się kwiat, przekazuje nam wartościową lekcję o potrzebie przetwarzania i wyciągania wniosków z naszych doświadczeń. Poprzez rozwijanie świadomego podejścia i uczenia się z własnych błędów, możemy unikać powtarzających się problemów i osiągać większy rozwój osobisty. To pozwala nam na pełniejsze korzystanie z naszego potencjału.

 

 

Cykoria – kwiat związków (Cykoria pospolita, Cichorium intybus)

Reprezentuje drogę od wyrachowanego dawania do zrelaksowanej miłości. Osoby często wykazują zaborczą postawę, gdzie świadomie lub nieświadomie ingerują we wszystko i wierzą, że muszą organizować lub kierować rzeczami zgodnie z własnymi pomysłami. Mają tendencję do zmuszania innych do pomocy, oczekując jednocześnie wdzięczności. Kiedy ich oczekiwania nie są spełnione, łatwo zanurzają się w poczuciu użalania się nad sobą.

 

Jednakże, cykoria oferuje pozytywne możliwości rozwoju dla tych, którzy pragną bardziej spontanicznie odnosić się do uczuć innych, bez narzucania im swoich wymagań. Poprzez rozwijanie empatii i szacunku dla innych ludzi, osoba ucząca się związku staje się bardziej elastyczna i otwarta na potrzeby i pragnienia innych. Zamiast próbować kontrolować sytuacje i ludzi wokół siebie, uczą się kochać z większą swobodą i relaksem.

 

Ta esencja została sprawdzony szczególnie u kobiet z problemami macierzyńskimi. Matki często mają skłonność do zbytniego kontrolowania życia swoich dzieci, co może prowadzić do trudności w relacjach i utrudniać rozwój dzieci w pełni niezależnych jednostek. Poprzez rozwijanie zrelaksowanej miłości i szacunku dla indywidualności swoich dzieci, matki mogą tworzyć zdrowe, harmonijne związki oparte na wzajemnym szacunku i wsparciu.

 

Wnioskiem jest, że cykoria – kwiat związków, przekazuje nam ważną lekcję o potrzebie rozluźnienia kontroli i miłości bez oczekiwań. Poprzez rozwijanie empatii, elastyczności i szacunku dla innych, możemy tworzyć zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje z bliskimi osobami. To pozwala nam na pełniejsze czerpanie radości i harmonii z naszych związków.

 

Powołnik – kwiat rzeczywistości (Powołnik witalny)

Prowadzi nas od ucieczki od rzeczywistości do kształtowania rzeczywistości. Często jesteśmy zanurzeni w naszych marzeniach i myślach, niezainteresowani tym, co dzieje się wokół nas. Wykazujemy niewielką uwagę i współczucie dla innych ludzi, a nasza witalność i motywacja mogą być osłabione.

 

Powołnik przynosi nam pozytywne możliwości rozwoju, abyśmy stali się bardziej świadomi rzeczywistości i teraźniejszości. W miarę rozwijania tego kwiatu, zaczynamy dostrzegać piękno i bogactwo naszego otoczenia, angażujemy się w relacje z innymi ludźmi i doceniamy chwile, które mamy teraz. Zamiast uciekać w nasze marzenia, uczymy się korzystać ze swoich twórczych zdolności w praktyce, tworząc pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.

 

Powołnik jest szczególnie przydatny dla osób, które mają trudności z utrzymaniem porządku. Ci, którzy są skłonni uciekać od rzeczywistości, często mają trudności z organizacją swojego życia i utrzymaniem porządku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Poprzez esencje tego kwiatu, możemy zdobyć większą świadomość i dyscyplinę, aby skuteczniej zarządzać swoim czasem, przestrzenią i zobowiązaniami.

 

Wnioskiem jest, że powołnik – kwiat rzeczywistości, przypomina nam o znaczeniu bycia obecnym w naszym życiu, angażowania się w relacje i kształtowania rzeczywistości zamiast uciekać od niej. Poprzez rozwijanie świadomości i dyscypliny, możemy osiągnąć większą równowagę i spełnienie w naszym codziennym życiu.

 

Krabowe jabłko – oczyszczający kwiat (Jabłko kraba)

Prowadzi nas od pragnienia porządku do porządku wewnętrznego. Często odczuwamy wewnętrzne lub zewnętrzne zanieczyszczenie, czując się nieczystymi lub zainfekowanymi. Nasze pragnienie czystości i porządku obejmuje nie tylko sferę fizyczną, ale również umysłową i duchową. Reagujemy wrażliwie na wszelkie odczucie zaburzenia w różnych dziedzinach życia.

 

Krabowe jabłko oferuje nam pozytywne możliwości rozwoju, które obejmują rozwijanie bardziej pozytywnego podstawowego podejścia do naszej fizyczności i większą wrażliwość na połączenia na wyższym poziomie. Poprzez esencje tego kwiatu, zaczynamy akceptować naszą własną fizyczność i dostrzegać jej piękno. Uczymy się również odróżniać to, co jest naprawdę ważne od tego, co jest nieważne, co pozwala nam skupić się na tym, co jest istotne dla naszego wewnętrznego wzrostu i harmonii.

 

Krabowe jabłko jest szczególnie skuteczne dla osób, które mają trudności z oddzieleniem tego, co istotne od tego, co nieistotne. Często jesteśmy przytłoczeni różnymi bodźcami i informacjami, co utrudnia nam skoncentrowanie się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Poprzez zastosowanie esencji tego kwiatu, możemy nauczyć się odróżniać ważne sprawy od tych drugorzędnych i skierować naszą uwagę na to, co naprawdę przynosi nam wewnętrzne spełnienie.

 

Podsumowując, krabowe jabłko – oczyszczający kwiat, pomaga nam osiągnąć porządek wewnętrzny poprzez akceptację naszej fizyczności i koncentrację na tym, co jest dla nas istotne. Dzięki temu rozwijamy większą równowagę i harmonię w naszym życiu.

 

 

Wiąz – kwiat odpowiedzialności (Wiąz angielski, Wiąz włochaty)

Prowadzi nas od kryzysu poczucia własnej wartości do wewnętrznej pewności siebie. Często zdarza się, że nagle czujemy, że nie spełniamy naszych zadań i obowiązków. To uczucie zazwyczaj jest przejściowe i dotyka zwłaszcza ludzi o silnym charakterze i silnej woli osiągania sukcesów. Pomimo posiadania wiedzy, zaczynamy wątpić w swoje możliwości.

 

Wiąz oferuje nam pozytywne możliwości rozwoju, które polegają na naukę bardziej realistycznego postrzegania obowiązków i własnych potrzeb, a także na ponowne spojrzenie na problemy we właściwych proporcjach. Poprzez zastosowanie esencji tego kwiatu, stajemy się bardziej świadomi tego, czego faktycznie możemy się podjąć i jakie są nasze priorytety. Uczymy się także szanować nasze własne potrzeby i nie zapominać o samopieczy w codziennym życiu.

 

Wiąz – kwiat odpowiedzialności, został sprawdzony i przetestowany przez pracujące matki, które często zmagały się z poczuciem przytłoczenia obowiązkami i wątpliwościami co do swoich możliwości. Poprzez esencję tego kwiatu, można odzyskać pewność siebie, zrozumieć, że nie zawsze musimy spełniać oczekiwania innych ludzi i nauczyć się stawiać granice, dbając o równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

 

Podsumowując, wiąz – kwiat odpowiedzialności, pomaga nam przejść od kryzysu poczucia własnej wartości do wewnętrznej pewności siebie. Uczymy się bardziej realistycznego podejścia do obowiązków i własnych potrzeb, a także odzyskujemy równowagę i pewność siebie w codziennym życiu.

 

Goryczka – kwiat wiary (Goryczuszka gorzkawa)

Prowadzi nas od zwątpienia do zaufania. Często odczuwamy sceptycyzm, wątpliwości i lekką zniechęcenie, co prowadzi do pesymistycznego podejścia, które może sprawiać wrażenie pozornie radosnego. Wszystko i wszyscy są kwestionowani, brakuje nam wiary i zaufania.

 

Stosując kwiat goryczki, otwieramy się na pozytywne oczekiwania i rozwijamy umiejętność radzenia sobie z konfliktami. Zaczynamy wierzyć w siebie i w innych, odzyskujemy zaufanie do świata i do naszych możliwości. Przez to, że stajemy się bardziej otwarci i pozytywnie nastawieni, możemy doświadczać większej radości i spełnienia w życiu.

 

Goryczka – kwiat wiary został sprawdzony i przetestowany przez sceptyków, którzy nie chcą być ciągle rozczarowani. Dla tych osób, esencje tego kwiatu może przynieść ulgę, przekształcając ich postawę pesymistyczną w bardziej optymistyczną i ufającą.

 

Podsumowując, goryczka – kwiat wiary pomaga nam przejść od zwątpienia do zaufania. Poprzez rozwijanie tego kwiatu, uczymy się pozytywnych oczekiwań i umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Odzyskujemy wiarę w siebie, w innych i w świecie, co pozwala nam cieszyć się większą radością i spełnieniem. Jest to szczególnie pomocne dla sceptyków, którzy pragną odnaleźć wiarę i zaufanie w życiu.

 

Kolcolist zachodni – kwiat nadziei ( ULEX EUROPAEUS)

Często w życiu są trudności, które dają nam w kość, i zaczynamy poddawać się. To uczucie beznadziei może być przytłaczające, szczególnie w przypadku szczególnych chorób przewlekłych. Jednak istnieje naturalna esencja roślinna, uznana za Gorse, czyli Kolcolist zachodni (Ulex europaeus), która może pomóc w ustaleniu wiarygodności i siły do ​​walki.

Poczucie beznadziei towarzyszące nam w trudnych sytuacjach jest często obecne zarówno na poziomie świadomym, jak i podświadomym. Może to prowadzić do tego, że żyjemy bez nadziei, pozbawieni wiary w pozytywną przemianę. Szczególnie w przypadku długotrwałych chorób przewlekłych, ludzie często tracą wiarę w poprawę swojego stanu zdrowia i przestają szukać możliwości zmiany.

Esencja Kolcolistu Zachodniego, stworzona przez Dr. Edwarda Bacha, oferuje wsparcie dla osób, które straciły nadzieję i poczucie sensu w życiu. Działa jako źródło nowej nadziei i otwiera nowe perspektywy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Poprzez przywrócenie wiary w możliwość zmiany,  pomaga jednostce odzyskać wewnętrzną siłę i motywację do walki.

Esencja Kolcolistu Zachodniego jest szczególnie polecana dla osób, które jako dzieci chorowały przez długi czas. Długotrwałe choroby w młodym wieku mogą pozostawić ślad w postaci utraconej nadziei i wiary w poprawę stanu zdrowia. Kolcolist Zachodni może być pomocny w odbudowaniu nadziei i inspiracji do kontynuowania walki nawet w obliczu trudności.

Jest szczególnie skuteczna u osób, które przez długi czas chorowały jako dzieci. Takie doświadczenie może przyczynić się do rozwoju, powodzenia i nadziei na osiągnięcie zdrowia. Gorse pomaga znaleźć w sobie siłę i determinację do walk, a także otwiera nowe perspektywy.

 

Heather – kwiat tożsamości (Wrzos pospolity)

Prowadzi nas od potrzebującego malucha do wyrozumiałego dorosłego. Często odczuwamy silną emocjonalną potrzebę bycia w centrum uwagi i całkowitego pochłonięcia sobą. Pragniemy być stale w centrum uwagi, a nawet w rozmowach indywidualnych trudno nam dać drugiej osobie szansę wypowiedzenia się. Nieświadomie dążymy do wymuszania uczuć.

 

Stosując kwiat wrzosu, zyskujemy zdystansowanie od własnych problemów oraz rozwijamy większe zrozumienie i empatię dla naszego otoczenia. Zaczynamy stawać się bardziej wyrozumiali i otwarci na potrzeby innych ludzi. Przestajemy być stale zajęci sobą i zaczynamy postrzegać świat i innych ludzi w bardziej spójny sposób.

 

Heather – kwiat tożsamości został sprawdzony i przetestowany u osób, które są ciągle zajęte sobą. Dla tych osób, esencje tego kwiatu może być szczególnie pomocne, umożliwiając im zdystansowanie się od własnych potrzeb i rozwinięcie większej empatii wobec innych.

 

Podsumowując, kwiat wrzosu – kwiat tożsamości prowadzi nas od potrzebującego malucha do wyrozumiałego dorosłego.Zyskujemy zdystansowanie od własnych potrzeb i rozwijamy większą empatię dla innych. Przestajemy być ciągle zajęci sobą i stajemy się bardziej otwarci na potrzeby innych ludzi. Jest to szczególnie pomocne dla osób, które są stale zajęte sobą i pragną rozwijać większe zrozumienie dla innych.

 

Holly – kwiat otwierający serce (Ostrokrzew pospolity)

Prowadzi nas od zamkniętego serca do hojności. Często odczuwamy poirytowanie emocjonalne, które objawia się zazdrością, nieufnością, nienawiścią i zawiścią. Łatwo czujemy się urażeni, zranieni lub znieważeni, często bez uzasadnionego powodu. Wszystko wokół nas wydaje się mieć negatywny wydźwięk, a czujemy się stale zagrożeni zdradą. Skłonni jesteśmy podejrzewać innych w łatwy i często przedwczesny sposób, a także trudno nam doświadczać prawdziwej radości. U dzieci może to przejawiać się drażliwością.

 

Rozwijając kwiat ostrokrzewu, możemy odwrócić swoje negatywne uczucia i rozwijać hojność. Poprzez otwieranie naszego serca, jesteśmy w stanie przezwyciężyć poczucie zazdrości, nieufności i nienawiści, a zamiast tego stawiamy na hojność, życzliwość i otwartość. Zaczynamy dostrzegać piękno i dobro wokół nas oraz rozwijać większą empatię dla innych.

 

Holly – kwiat otwierający serce został sprawdzony i przetestowany w problemach partnerskich. Pomaga on w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji, otwierając nasze serce na miłość, życzliwość i hojność. Jest szczególnie pomocny dla osób, które mają trudności z zaufaniem innym i doświadczają silnych negatywnych emocji w związkach.

 

Podsumowując, kwiat ostrokrzewu – kwiat otwierający serce prowadzi nas od zamkniętego serca do hojności. Poprzez esencje tego kwiatu, możemy odwrócić nasze negatywne uczucia i rozwijać hojność, życzliwość i otwartość. Pomaga on w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji, szczególnie w problemach partnerskich.

 

Wiciokrzew – Kwiat Przeszłości

( JELÄNGERJELIEBER/LONICERA CAPRIFOLIUM)

Przeszłość jest nieodłączną częścią naszego życia, a wspomnienia i doświadczenia kształtują naszą tożsamość. Jednak niekiedy możemy zauważyć, że jesteśmy głęboko zakorzenieni w przeszłości, mając trudności z pełnym przejściem do teraźniejszości. W takich sytuacjach pomocny może okazać się wiciokrzew, kwiat przeszłości, znany również jako Jelängerjelieber. Esencja wiciokrzewu stworzona przez Dr. Edwarda Bacha może pomóc nam utrzymać żywy związek z przeszłością, jednocześnie pozwalając nam pełniej cieszyć się teraźniejszością.

Wiciokrzew a przywiązanie do przeszłości: Czasami świadomie lub nieświadomie odmawiamy sobie przetwarzania pewnych wydarzeń z przeszłości. Może to objawiać się uczuciem nostalgia lub tęsknoty za tym, co już minęło. Problemy z teraźniejszością, trudnością w oderwaniu się od przeszłych wydarzeń lub relacji są częstymi objawami przywiązania do przeszłości.

Wiciokrzew, jako esencja kwiatowa, oferuje wsparcie dla osób, które pragną utrzymać żywy związek z przeszłością, jednocześnie czerpiąc radość i satysfakcję z teraźniejszości. Działa jako pomost, który pozwala nam zintegrować przeszłe doświadczenia z naszym obecnym życiem. Przyjmując esencję wiciokrzewu, możemy odczuwać większą równowagę i harmonię pomiędzy naszą przeszłością a teraźniejszością.

Jest szczególnie polecana dla osób, które tęsknią za domem lub mają trudności z rozstaniem się z rzeczami, których już nie potrzebują. Może być przydatna dla tych, którzy czują silne przywiązanie do przeszłości i chcieliby bardziej cieszyć się teraźniejszością.

 

Grab – kwiat odporności ( CARPINUS BETULUS)

Prowadzi nas od “ociężałości umysłowej” do “umysłowej świeżości”. Często odczuwamy stan wyczerpania psychicznego, zwłaszcza w poniedziałkowe poranki. Może to wiązać się z wątpliwościami, czy będziemy w stanie sprostać codziennym obowiązkom. Jednak mimo tych trudności, zawsze udaje nam się jakoś przetrwać i podołać wymaganiom dnia.

 

Esencje kwiatu grabu, odnajdujemy swój naturalny rytm życia, w którym umiejętnie balansujemy między napięciem a relaksem. Zyskujemy również odporność psychiczną i świeżość umysłu. Stajemy się bardziej wytrzymali emocjonalnie i potrafimy odnaleźć siłę w sobie, nawet w trudnych sytuacjach. Zamiast czuć się przytłoczeni i przemęczeni, stajemy się bardziej odporni i w stanie utrzymać umysłową świeżość, nawet w obliczu codziennych wyzwań.

 

Kwiat grabu – kwiat odporności jest sprawdzony i skuteczny dla osób, które często uważają, że nie poradzą sobie rano bez kawy, herbaty, papierosów lub innych substancji stymulujących. Pomaga nam zbudować wewnętrzną siłę i zdolność do radzenia sobie bez zewnętrznych wspomagaczy, a jednocześnie cieszyć się świeżością umysłu i energią.

 

Podsumowując, grab – kwiat odporności prowadzi nas od “ociężałości umysłowej” do “umysłowej świeżości”. Poprzez stosowanie esencji tego kwiatu, odnajdujemy nasz naturalny rytm życia, zyskujemy odporność psychiczną i umysłową świeżość. Jest on szczególnie pomocny dla osób, które odczuwają trudności w porannym ruszeniu z miejsca bez zewnętrznych wspomagaczy.

 

Impatiens – rozwit czasu (Nacierpek gruczołowaty)

Prowadzi nas od “niecierpliwości” do “cierpliwości”. Często odczuwamy frustrację, łatwo się irytujemy i trudno nam powstrzymać nasze nadmierne reakcje. Nasze wewnętrzne motoryczne zdolności sprawiają, że automatycznie nadajemy szybkie tempo wszystkiemu, co robimy. Jesteśmy osobami, dla których nic nie idzie wystarczająco szybko. Możemy być nerwowi, podskakiwać, bębnić palcami czy mieć częste zachcianki na jedzenie.

 

Esencje kwiatu impatiens, zyskujemy cierpliwość i zrozumienie dla innych ludzi o innych tempach działania. Nabywamy umiejętność współpracy i wykorzystujemy nasze ponadprzeciętne zdolności w sposób konstruktywny dla dobra ogółu. Zamiast być stale pod presją czasu i niezadowoleniem z tempa życia, uczymy się być bardziej wyrozumiali i elastyczni.

 

Kwiat impatiens – rozwit czasu jest sprawdzony i skuteczny dla osób, które zawsze czują się pod presją czasu i mają trudności z cierpliwością. Pomaga nam rozwijać cierpliwość i elastyczność umysłu, co jest szczególnie ważne w dynamicznym i wymagającym świecie, w którym żyjemy.

 

Podsumowując, impatiens – rozwit czasu prowadzi nas od “niecierpliwości” do “cierpliwości”. Nabywamy umiejętność zrozumienia i cierpliwości wobec innych, a także umiejętność współpracy. Jest szczególnie pomocny dla osób, które zawsze odczuwają presję czasu i mają trudności z wytrzymywaniem tempa życia.

 

Modrzew – kwiat zaufania (Modrzew europejski)

Pewność siebie jest niezwykle ważna w naszym codziennym życiu. Jednak niektórzy z nas mogą doświadczać braku pewności siebie, mając poczucie niższości i trudności w wyrażaniu swojego potencjału. Na szczęście istnieje naturalny dar natury, który może nam pomóc w budowaniu zaufania i pewności siebie – jest to modrzew, znany również jako lariks europejski.

Brak pewności siebie może wynikać z różnych czynników, takich jak poczucie niższości, niezadowolenie z siebie, czy lęki. Może to wpływać na nasze zdolności do wyrażania siebie i osiągania naszego pełnego potencjału. W takich sytuacjach często ograniczamy się, nie wierząc w nasze umiejętności i możliwości.

Esencja modrzewia działa jako katalizator, który pomaga nam rozwijać pewność siebie na zdrowych podstawach i budować trwałe zaufanie do siebie. Działa na poziomie głębokim, pomagając nam uwierzyć w nasze talenty, umiejętności i wartość. Modrzew pomaga nam uwolnić się od samoograniczeń i otworzyć na pełny samorozwój.

Esencja modrzewia jest szczególnie polecana dla dzieci, które często powtarzają zdanie “Nie mogę tego zrobić”. Może być również przydatna dla osób w każdym wieku, które borykają się z brakiem pewności siebie i chcą rozwijać zdrową samoocenę.

Modrzew, znany również jako lariks europejski, jest kwiatem zaufania, który pomaga nam przejść od samoograniczenia do samorozwoju. Dzięki esencji modrzewia możemy budować pewność siebie na zdrowych fundamentach i uwierzyć w nasze talenty i wartość. W ten sposób otwieramy się na pełny rozwój i osiągamy większą satysfakcję z naszego życia.

 

Mimulus – kwiat męstwa (Kroplik zółty)

W życiu każdego człowieka lęk może być przeszkodą w osiąganiu pełnego potencjału i czerpaniu radości z doświadczeń. Niektórzy ludzie mają naturalną skłonność do lęku i nieśmiałości, czując obawy wobec różnych sytuacji i często unikając rzeczy, które ich niepokoją.

Osoby mające tendencję do lęku i nieśmiałości często doświadczają wielu małych zmartwień. Żyją w świecie, w którym lęki dominują, co prowadzi do odkładania wielu rzeczy na później. Mogą czuć strach przed samotnością, ale jednocześnie unikać towarzystwa i kontaktów społecznych, ponieważ czują się nieśmiali i zdenerwowani w takich sytuacjach. Lęk mogą odczuwać również wobec nowych sytuacji, reagując nieśmiało i ostrożnie, a także wyobrażając sobie, że wiele rzeczy jest trudniejszych, niż są w rzeczywistości.

Esencja Mimulusa działa jako wsparcie dla osób, które pragną radzić sobie z własną wrażliwością i lękiem, a jednocześnie znajdują w sobie osobistą odwagę, by wznieść się ponad swoje obawy. Działa na poziomie głębokim, pomagając nam lepiej radzić sobie z lękiem i zwiększać pewność siebie.

Esencja Mimulusa jest szczególnie polecana dla osób, które zawsze czują pewien lęk wobec różnych rzeczy. Jest to idealne wsparcie dla osób, które pragną zdobyć odwagę i pewność siebie, przezwyciężając swoje wewnętrzne ograniczenia.

 

Mustard – kwiat światła (Gorczyca polna)

W życiu każdego człowieka mogą wystąpić nagłe okresy głębokiego smutku i melancholii, które pojawiają się bez wyraźnego powodu i przyczyny. Te przytłaczające fazy nastroju mogą sprawiać, że czujemy się bezradni i zagubieni.

Osoby doświadczające nagłych faz smutku i melancholii często nie potrafią znaleźć wyraźnego powodu ani uzasadnienia dla swojego przytłaczającego nastroju. To uczucie smutku pojawia się i zanika bez wyraźnego wywołującego go czynnika, co sprawia, że osoba czuje się bezsilna i zagubiona.

Esencja musztardy działa jako wsparcie dla osób, które pragną przejść przez jasne i ciemne dni swojego życia ze spokojem i wewnętrzną stabilnością. Pomaga nam odbudować naszą wewnętrzną siłę i zdolność do radzenia sobie z nagłymi fazami smutku. Musztarda pomaga nam znaleźć światło i nadzieję w najciemniejszych chwilach.

Esencja musztardy jest szczególnie polecana dla osób, które wpadają w “dziurę” emocjonalną bez wyraźnego powodu. Jest to idealne wsparcie dla tych, którzy pragną odzyskać wewnętrzną stabilność i wielkość duszy, przemieniając ból duszy w siłę.

Musztarda, znana również jako gorczyca polna, jest kwiatem światła, który pomaga nam przejść od bólu duszy do wielkości duszy. Dzięki esencji musztardy możemy przechodzić przez jasne i ciemne dni naszego życia z wewnętrznym spokojem i stabilnością. To wsparcie pozwala nam odnaleźć światło i nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach.

 

Dąb – kwiat wytrzymałości (Dąb szypułkowy)

Prowadzi nas od “konieczności” do “chęci”. Często czujemy się jak wyczerpani wojownicy, którzy dzielnie walczą pomimo przeciwności losu i nigdy się nie poddają.

Poprzez esencje kwiatu dębu, uczymy się rozpoznawać nasze własne ograniczenia wydajności pomimo całej lojalności i zaangażowania. Odkrywamy potrzebę balansu między pracą a odpoczynkiem oraz umiejętność słuchania naszych potrzeb i ograniczeń. Nie jesteśmy już zmuszeni do nieustannego działania, ale działamy z motywacją i chęcią.

Ten kwiat jest szczególnie skuteczny dla osób, które są pracoholikami, poświęcającymi się bez reszty pracy. Pomaga im zrozumieć, że wytrzymałość nie polega na nieustannym wyczerpywaniu się, ale na umiejętnym zarządzaniu energią i czasem.

 Kwiat dębu – kwiat wytrzymałości prowadzi nas od “konieczności” do “chęci”. Poprzez jego rozwój, uczymy się rozpoznawać nasze ograniczenia wydajności i dążyć do równowagi między pracą a odpoczynkiem. Jest szczególnie skuteczny dla pracoholików, pomagając im zrozumieć znaczenie umiejętnego zarządzania energią i czasem.

 

Oliwka – kwiat regeneracji (Drzewo oliwne)

W dzisiejszym szybkim tempie życia, wiele osób doświadcza wyczerpania fizycznego i psychicznego, czując się całkowicie wypalonymi i przytłoczonymi. Czasami wszystko wydaje się za dużo, a jedynym życzeniem jest wyłączenie się i odpoczynek od wszelkich zadań i obowiązków.

Oliwka jest kwiatem, który jest znany ze swojej zdolności do regeneracji. Osoby, które doświadczają wyczerpania fizycznego i psychicznego, czują się całkowicie wypalone i przytłoczone. Mają tendencję do pragnienia wyłączenia się od wszelkich obowiązków i zadań. Często jest to wynik intensywnego przeciążenia psychicznego, fizycznego lub emocjonalnego.

Esencja oliwki działa jako wsparcie dla osób, które pragną bardziej ostrożnie obchodzić się ze swoją energią życiową i odnaleźć źródło siły w sobie. Pomaga wzmocnić naszą wewnętrzną moc i umiejętność odpoczynku, a także stawianie granic. Oliwka pomaga nam znaleźć równowagę i harmonię w naszym życiu.

Esencja oliwki jest szczególnie polecana dla osób, które doświadczyły wyczerpania i potrzebują regeneracji. Jest to także sprawdzone wsparcie dla dzieci, które potrzebują więcej snu niż zwykle. Oliwka pomoże im w odzyskaniu sił i wzmocnieniu ich witalności.

Oliwka, znana również jako drzewo oliwne, jest kwiatem regeneracji, który pomaga nam przejść od wyczerpania do odnalezienia źródła siły w sobie.

 

Sosna – kwiat samoakceptacji (Sosna zwyczajna)

Samoakceptacja i szacunek do samego siebie są kluczowe dla naszego dobrostanu emocjonalnego i duchowego. Niemniej jednak, wiele osób boryka się z tendencją do dewaluacji siebie i ciągłego obwiniania się za błędy. W takich sytuacjach, wsparcie płynące z natury może okazać się bezcenne. Sosna, znana również jako sosna zwyczajna, jest kwiatem, który oferuje pomoc w rozwoju samoakceptacji i szacunku do samego siebie.

Osoby cierpiące z powodu dewaluacji często obwiniają same siebie i odczuwają poczucie winy. Towarzyszy im opresyjna postawa wobec życia, w której czują się zmuszone do ciągłego obwiniania siebie za błędy oraz do usprawiedliwiania i przepraszania innych.

Esencja sosny działa jako wsparcie dla osób, które pragną rozwijać realistyczne poczucie odpowiedzialności zarówno osobistej, jak i zewnętrznej. Pomaga nam przyznawać się do błędów bez potępiania i dewaluacji samego siebie. Sosna pomaga nam budować zdrowe poczucie szacunku do samego siebie i postrzegać nasze doświadczenia jako część naszej drogi rozwojowej.

Esencja sosny jest szczególnie polecana dla osób, którym trudno jest przyjmować prezenty, zarówno w dosłownym, jak i symbolicznym znaczeniu. Jej wsparcie jest cenne dla tych, którzy pragną rozwijać szacunek do samego siebie i praktykować przyjmowanie miłości i dobroci od innych.

Sosna, znana również jako sosna zwyczajna, jest kwiatem samoakceptacji, który pomaga nam przejść od dewaluacji do szacunku do samego siebie. Dzięki esencji sosny możemy rozwijać zdrowe poczucie odpowiedzialności i przyznawania się do błędów bez potępiania siebie. To wsparcie pozwala nam budować zdrowe relacje z samym sobą i przyjmować prezenty.

 

Czerwony kasztan – kwiat pępowinowy (Kasztanowiec czerwony)

Prowadzi nas od symbiozy do niepodległości. Często martwisz się bardziej o dobro innych ludzi niż o swoje własne. Masz silne wewnętrzne połączenie z bliską osobą na poziomie psychicznym lub fizycznym, świadome lub nieświadome. Ta symbiotyczna więź może stać się ciężarem zarówno dla ciebie, jak i dla tej osoby.

Poprzez stosowanie esencji kwiatu czerwonego kasztana, uczysz się chronić swoją osobowość i tworzyć zdrowe granice. Zyskujesz niezależność emocjonalną i niepodległość, niezależnie od tego, czy chodzi o relacje czy też o życie w ogólności.

Ten kwiat jest szczególnie skuteczny dla osób, które współczują i cierpią za bardzo, które utożsamiają się z innymi i czują się odpowiedzialne za ich dobro. Pomaga im rozwijać zdolność do troszczenia się o siebie i równocześnie utrzymania zdrowego dystansu w relacjach.

 Kwiat czerwonego kasztana – kwiat pępowinowy prowadzi nas od symbiozy do niepodległości. Poprzez jego rozwój, uczymy się chronić naszą osobowość i tworzyć zdrowe granice. Jest szczególnie skuteczny dla osób, które współczują i cierpią za bardzo.

 

Rock Rose – kwiat eskalacji (Posłonek rozesłany)

W życiu każdego człowieka mogą wystąpić sytuacje kryzysowe, które wywołują uczucie paniki i niepokoju. Dla niektórych osób panika staje się dominującym uczuciem w obliczu trudnych sytuacji. Na szczęście istnieje kwiatowy dar natury, który może pomóc nam przejść od paniki do bohaterstwa – jest to Rock Rose, znany również jako posłonek rozesłany. Esencja Rock Rose, stworzona przez Dr. Edwarda Bacha, oferuje wsparcie dla osób, które pragną znaleźć spokój w sytuacjach kryzysowych i lepiej radzić sobie z predyspozycjami nerwowymi.

Osoby mające skłonności do paniki łatwo wpadają w stan przytłoczenia i odczuwają silny niepokój w obliczu sytuacji kryzysowych. Panika może przejmować nad nimi kontrolę, utrudniając im skuteczne działanie i podejmowanie decyzji.

Esencja Rock Rose działa jako wsparcie dla osób, które pragną znaleźć spokój w sytuacjach kryzysowych i lepiej radzić sobie z predyspozycjami nerwowymi. Pomaga nam znaleźć wewnętrzną siłę i odwagę, aby skonfrontować się z trudnościami i podejmować działania bohaterskie. Rock Rose pomaga nam zapanować nad paniką i czerpać z niej energię do podjęcia działania.

Esencja Rock Rose jest szczególnie polecana dla dzieci, które łatwo doznają kołatania serca i mają spocone dłonie w sytuacjach stresowych. Jest to również pomocne wsparcie dla osób w każdym wieku, które pragną rozwijać spokój w obliczu kryzysu i stawać się bohaterami własnego życia.

Rock Rose, znany również jako posłonek rozesłany, jest kwiatem eskalacji, który pomaga nam przejść od paniki do bohaterstwa. Dzięki esencji Rock Rose możemy znaleźć spokój w sytuacjach kryzysowych i lepiej radzić sobie z predyspozycjami nerwowymi. To wsparcie pozwala nam odnaleźć wewnętrzną siłę i odwagę, by stać się bohaterem własnego życia.

 

 Wody – kwiat elastyczności

(woda ze źródeł leczniczych, także ze studni)

Prowadzi nas od dogmatu doskonałości do zdrowej dyscypliny. Często jesteś bardzo surowy wobec siebie, masz utrwalone poglądy i tłumisz swoje podstawowe potrzeby, takie jak głód, sen, odpoczynek czy chęć ruchu. Wysiłkowo dążysz do spełnienia wysokich i często perfekcjonistycznych standardów, zaniedbując przy tym radość życia.

Poprzez picie Kamiennej Wody, zaczynasz się uwalniać od silnych wewnętrznych ograniczeń i pozwalać sobie na zaspokajanie swoich naturalnych potrzeb życiowych. Zyskujesz zdrową dyscyplinę, która uwzględnia zarówno wysiłek, jak i równowagę. Uczysz się słuchać swojego ciała i umysłu, dostosowując swoje działania do swoich potrzeb.

Jest szczególnie skuteczny dla “ekstremistów fitness” i osób, które skłonne są do przesadnej samodyscypliny i ignorowania swoich naturalnych potrzeb. Pomaga im odzyskać elastyczność i równowagę, co prowadzi do większej harmonii i satysfakcji w życiu.

Kamienna Woda – kwiat elastyczności prowadzi nas od dogmatu doskonałości do zdrowej dyscypliny. Poprzez jego rozwój, uczymy się uwzględniać nasze naturalne potrzeby i znaleźć równowagę między wysiłkiem a radością życia. Jest szczególnie skuteczny dla osób skłonnych do przesadnej samodyscypliny, takich jak “ekstremiści fitness”.

 

Scleranthus – kwiat równowagi (Czerwiec roczny)

Wewnętrzna równowaga jest niezwykle istotna dla naszego dobrostanu emocjonalnego i mentalnego. Niemniej jednak, niektóre osoby doświadczają wewnętrznego zamętu, niezdecydowania i nieobliczalności. Często ich nastrój i opinie zmieniają się z chwilą na chwilę, a są rozdarte między dwiema opcjami, nie mogąc dokonać decyzji.

Osoby mające skłonności do wewnętrznego zamętu często doświadczają braku równowagi i niezdecydowania. Ich nastrój i opinie mogą się zmieniać z chwilą na chwilę, a trudno jest im dokonać wyboru między dwoma opcjami. Często odczuwają wewnętrzne rozdarcie i niepewność.

Esencja Scleranthusa działa jako wsparcie dla osób, które pragną odzyskać wewnętrzną równowagę i pewność w podejmowaniu decyzji. Pomaga nam znaleźć wewnętrzną siłę i stabilność, aby dokonać wyboru i trwać przy nim. Scleranthus pomaga nam znaleźć wewnętrzną równowagę w obliczu zmienności i zewnętrznych wpływów.

Esencja Scleranthusa jest szczególnie polecana dla osób wrażliwych na zmiany pogodowe, które często odczuwają wewnętrzny zamęt. Jest to również wsparcie dla tych, którzy pragną rozwijać pewność siebie w podejmowaniu decyzji i znaleźć wewnętrzną równowagę w trudnych sytuacjach.

 

Gwiazda Betlejemska – kwiat pocieszenia (Śniedek baldaszkowaty

Często doświadczyłeś szokującego wydarzenia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, i nie przetworzyłeś go w pełni wewnętrznie. Choć może minęło już sporo czasu od tego wydarzenia, nadal cierpisz i odczuwasz smutek, który ciąży na tobie, choć może nie okazywać się strachem.

Poprzez  stosowanie esencji kwiatu Gwiazda Betlejemska, stajesz się bardziej zdolny do przetwarzania takich traumatycznych doświadczeń. Zyskujesz siłę duchową i łatwiej radzisz sobie z wewnętrznym smutkiem. Kwiat ten pomaga ci znaleźć pocieszenie i wewnętrzną równowagę.

Szczególnie skuteczny jest dla osób, które przeszły operację pod silnym znieczuleniem i potrzebują wsparcia w procesie regeneracji i emocjonalnego uzdrowienia.

 Kwiat Gwiazda Betlejemska – kwiat pocieszenia prowadzi nas od szoku do reorientacji. Poprzez jego rozwój, uczymy się przetwarzać traumatyczne doświadczenia, zyskujemy siłę duchową i znajdujemy pocieszenie. Jest szczególnie skuteczny dla osób, które przeszły operację pod silnym znieczuleniem i potrzebują wsparcia w regeneracji i emocjonalnym uzdrowieniu.

 

Kasztanowiec – kwiat odkupienia (Kasztan jadalny)

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się sytuacje, które wydają się bezwzględne i beznadziejne. Czasami możemy poczuć się całkowicie zagubieni i odizolowani, osiągając granicę tego, co jesteśmy w stanie znieść.

Osoby doświadczające stanu beznadziei często czują się całkowicie zagubione i odizolowane. W skrajnych sytuacjach kryzysowych, kiedy wydaje się, że nie ma już wyjścia, mogą stracić wiarę i nie wiedzieć, co robić.

Esencja kasztanowca działa jako wsparcie dla osób, które pragną odnaleźć siebie i rozwijać wewnętrzną chęć duchowej zmiany po doświadczeniu zagubienia. Pomaga nam odzyskać wiarę i znaleźć światło nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Kasztanowiec daje nam nadzieję na odkupienie i rozwój duchowy.

Esencja kasztanowca jest szczególnie polecana w szczytowym momencie sytuacji kryzysowej, gdy czujemy się zagubieni i bezsilni. Jest to również wsparcie dla wszystkich, którzy pragną odnaleźć wewnętrzną siłę i rozwijać się duchowo po trudnych przeżyciach.

Kasztanowiec, znany również jako kasztan jadalny, jest kwiatem odkupienia, który pomaga nam przejść przez noc do światła. Dzięki esencji kasztanowca możemy odnaleźć siebie i rozwijać wewnętrzną chęć duchowej zmiany po doświadczeniu zagubienia. To wsparcie daje nam nadzieję i odkupienie, nawet w najtrudniejszych chwilach sytuacji kryzysowej.

 

Werbena – kwiat rozkwitu entuzjazmu (Verbena pospolita)

Entuzjazm i zaangażowanie w dobre sprawy są godne podziwu, ale czasami można przesadzić, nadużywając swoich sił i energii. W takich sytuacjach, wsparcie natury może okazać się cenne. Werbena, znana również jako verbena pospolita, jest kwiatem, który oferuje pomoc w rozwijaniu zdrowego entuzjazmu i umiejętności wykorzystywania energii w sposób celowy.

Osoby o nadmiernym entuzjazmie często przekraczają swoje siły i intensywnie angażują się w różne zadania. Dążą do działania na 150 procent, zalewając innych swoją energią. Czasami ich napięcie jest tak duże, że wydają się fanatykami innych.

Esencja werbeny działa jako wsparcie dla osób, które pragną nauczyć się wykorzystywać swoją pozytywną energię bardziej celowo i oszczędnie w realizacji wartościowych zadań. Werbena pomaga nam zachować równowagę i umiejętnie kierować naszym entuzjazmem.

Esencja werbeny jest szczególnie polecana dla osób, które mają trudności z powstrzymaniem się od nadmiernego jedzenia. Jest to również wsparcie dla tych, którzy pragną rozwijać zdolność wykorzystywania swojej pozytywnej energii w sposób umiejętny i celowy.

Dzięki esencji werbeny możemy nauczyć się wykorzystywać naszą pozytywną energię w sposób celowy i oszczędny w realizacji wartościowych zadań. To wsparcie pozwala nam zachować równowagę i stać się liderem w naszych działaniach, przynosząc pozytywne zmiany.

 

Winorośl – kwiat władzy (Winorośl właściwa)

Władza i ambicja są częścią naszego społecznego i zawodowego życia. Niektóre osoby mają silną osobowość, są ambitne i pewne siebie, dążąc do postawienia na swoim i osiągnięcia swoich celów. Jednak istnieje subtelna równowaga między zdrową władzą a niezdrowym pragnieniem kontroli. Kwiatowa mądrość natury oferuje nam pomoc w znalezieniu tej równowagi – jest to winorośl, znana również jako prawdziwa winorośl.

Osoby, które mają silne pragnienie władzy, często mają problemy z zaakceptowaniem innych autorytetów. Mają silną osobowość, są ambitne i pewne siebie, dążąc do realizacji swoich celów. Czasami mogą oczekiwać, że inni podporządkują się ich wizjom i celom.

Esencja winorośli działa jako wsparcie dla osób, które pragną rozwijać wewnętrzną wielkoduszność opartą na zdrowym autorytecie. Pomaga nam odróżnić zdrową ambicję od niezdrowego pragnienia kontroli. Winorośl uczy nas prowadzić, ale także dawać się prowadzić, szanować i akceptować innych autorytetów.

Esencja winorośli jest szczególnie polecana w kwestiach związanych z władzą i dla osób, które zawsze muszą mieć ostatnie słowo. Jest to również wsparcie dla tych, którzy pragną rozwijać zdrową równowagę między przewodzeniem innym a szacunkiem dla innych autorytetów.

Winorośl,  jest kwiatem władzy, który pomaga nam rozwijać wewnętrzną wielkoduszność opartą na zdrowym autorytecie. Dzięki esencji winorośli możemy odróżnić zdrową ambicję od niezdrowego pragnienia kontroli. To wsparcie uczy nas prowadzenia, ale także szacunku dla innych autorytetów i dawania się prowadzić.

 

 

Orzech – Kwiat Urzeczywistnienia (Orzech włoski)

W życiu doświadczamy momentów nowych początków i drastycznych zmian, które mogą wpływać na naszą wewnętrzną siłę i stabilność. W takich chwilach wsparcie natury może okazać się nieocenione. Orzech, znany również jako orzech włoski, jest kwiatem, który oferuje nam możliwość urzeczywistnienia naszej wewnętrznej siły i podążania za własnym wewnętrznym głosem.

W fazie nowych początków lub w przypadku drastycznych zmian w naszym życiu, często stajemy się bardziej wrażliwi i niestabilni. Mamy pewność co do tego, czego chcemy, ale nowa i nieznana sytuacja może nas skłonić do podatności na sugestie i wpływy zewnętrzne. To także może objawiać się fizycznie, na przykład w okresie menopauzy czy wyrzynania się zębów u dzieci.

Esencja orzecha działa jako wsparcie dla osób, które pragną nauczyć się podążać za swoim wewnętrznym głosem i pozostać wiernymi sobie w obliczu zmian. Pomaga nam odkryć naszą wewnętrzną siłę i stabilność, która umożliwia nam radzenie sobie z nowymi sytuacjami i wyborami.

Esencja orzecha jest szczególnie polecana w fazach nowych początków i dla osób, które pragną rozwijać wewnętrzną siłę i stabilność. Jest to również wsparcie dla dzieci w okresie wyrzynania się zębów.

Orzech, znany również jako orzech włoski, jest kwiatem urzeczywistnienia, który pomaga nam przejść od podatności na sugestię do wewnętrznej siły. Dzięki esencji orzecha możemy nauczyć się podążać za własnym wewnętrznym głosem i pozostać wiernymi sobie w obliczu zmian. To wsparcie pomaga nam odkryć naszą wewnętrzną siłę i stabilność, umożliwiając nam radzenie sobie z nowymi sytuacjami i wyborami.

 

Wodny fiołek – kwiat komunikacji (Okrężnica bagienna)

Komunikacja jest kluczowym elementem naszych relacji i życia społecznego. Niemniej jednak, niektóre osoby mogą odczuwać trudności w nawiązywaniu kontaktów i wyrażaniu siebie, co prowadzi do poczucia izolacji. Na szczęście natura oferuje nam wsparcie w rozwijaniu umiejętności komunikacji i uczestnictwa w społeczności.

Osoby odczuwające trudności w komunikacji często wycofują się w siebie i doświadczają poczucia izolacji. Czasami mogą być nieprawidłowo postrzegane jako zarozumiałe, a rozwiązywanie osobistych problemów preferują w samotności.

Esencja wodnego fiołku działa jako wsparcie dla osób, które pragną rozwijać bardziej otwarte  relacje z innymi ludźmi. Pomaga nam przezwyciężać poczucie izolacji i wycofania, zachęcając nas do uczestnictwa w społeczności i komunikacji z innymi. Wodny fiolet pomaga nam odkryć piękno wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

Esencja wodnego fioletu jest szczególnie polecana dla osób, które mają trudności z prowadzeniem małej rozmowy i nawiązywaniem powierzchownych kontaktów. Jest to również wsparcie dla tych, którzy pragną rozwijać umiejętność budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.

Wodny fiołek, znany również jako okrężnica bagienna, jest kwiatem komunikacji, który pomaga nam przejść od izolacji do wspólnoty. Dzięki esencji wodnego fioletu możemy rozwijać bardziej otwarte i otwarte relacje z innymi ludźmi, przezwyciężając poczucie izolacji i wycofania.

Kasztan biały – kwiat myśli (kasztanowiec zwyczajny)

W naszym zgiełku życia często doświadczamy natłoku myśli i wewnętrznej burzy. Myśli krążą w naszej głowie, a my nie możemy ich wyłączyć. To może prowadzić do niepokoju i braku spokoju wewnętrznego. Na szczęście natura oferuje nam wsparcie w odzyskiwaniu wewnętrznego spokoju i jasności umysłu. Kasztan biały, znany również jako kasztanowiec zwyczajny, jest kwiatem, który pomaga nam przejść od mentalnej karuzeli do wewnętrznego spokoju.

Często doświadczamy natłoku myśli, które krążą w naszej głowie, nie dając nam spokoju. Wewnętrzne monologi i dialogi przewijają się w naszej świadomości, nie dając nam chwili wytchnienia. Może to być związane z konkretnym wydarzeniem, które utkwiło nam w pamięci i nadal analizujemy to, co powinniśmy powiedzieć lub zrobić.

Esencja kasztana białego działa jako wsparcie dla osób, które pragną rozwijać psychiczny spokój i jasność umysłu. Pomaga nam uwolnić się od mentalnej karuzeli i znaleźć wewnętrzny spokój. Kasztan biały pomaga nam uporządkować nasze myśli i skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Esencja kasztana białego jest szczególnie polecana dla osób, które mają trudności z koncentracją z powodu nadmiaru myśli w głowie. Jest to również wsparcie dla tych, którzy pragną rozwijać spokój wewnętrzny i jasność umysłu.

Kasztan biały, znany również jako kasztanowiec zwyczajny, jest kwiatem myśli, który pomaga nam przejść od mentalnej karuzeli do wewnętrznego spokoju. Dzięki esencji kasztana białego możemy rozwijać psychiczny spokój i klarowność umysłu, uwolnić się od natłoku myśli i skupić na tym.

 

Dziki owies – kwiat rozwitu powołania (stokłosa gałęzista)

W życiu często odczuwamy potrzebę znalezienia naszego prawdziwego celu i powołania. Jednak niektóre osoby mogą mieć trudności w określeniu jasnych celów i odkryciu swojej prawdziwej drogi. Na szczęście natura oferuje nam wsparcie w rozkwicie naszego powołania i odnalezieniu naszych celów. Dziki owies, znany również jako stokłosa stokłosa, jest kwiatem, który pomaga nam przejść od szukania do znajdowania.

Często odczuwamy wewnętrzne niezadowolenie, ponieważ nie mamy jasnych celów i nie odnaleźliśmy jeszcze naszego prawdziwego powołania w życiu. Pomimo naszych różnorodnych talentów i osiągnięć, czujemy się wewnętrznie rozbici, sfrustrowani lub znudzeni.

Esencja dzikiego owsa działa jako wsparcie dla osób, które pragną wyznaczyć sobie jasne cele i wykorzystać w pełni swój potencjał. Pomaga nam odnaleźć nasze prawdziwe powołanie i drogę życiową. Dziki owies inspiruje nas do odkrywania naszych pasji i zdolności, a następnie wykorzystywania ich w służbie dla naszego rozwoju i spełnienia.

Esencja dzikiego owsa jest szczególnie polecana dla młodych ludzi, którzy szukają swojego powołania i nie wiedzą jeszcze, kim chcą zostać. Jest to również wsparcie dla wszystkich, którzy pragną wyznaczyć sobie jasne cele i rozwijać swój pełen potencjał.

Dzięki esencji dzikiego owsa możemy wyznaczyć sobie jasne cele i wykorzystać w pełni potencjał naszych możliwości. Dziki owies inspiruje nas do odkrywania naszego prawdziwego powołania i drogi życiowej.

 

Wierzba – kwiat przeznaczenia (Wierzba biała)

W życiu czasami doświadczamy urazów i trudnych okoliczności, które mogą nas wpędzić w poczucie bezsilności i obwiniania innych za nasze problemy. Jednak istnieje kwiat, który pomaga nam przejść od urazy do przejęcia pełnej odpowiedzialności za nasze życie. Wierzba żółta, znana również jako wierzba żółta, jest kwiatem, który symbolizuje przeznaczenie i zachęca nas do wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie.

Często odczuwamy urazę i zgorzknienie wobec innych, uważając ich za posiadających lepsze losy. Możemy poczuć się bezsilni na skutek okoliczności i zacząć obwiniać innych za nasze problemy.

Esencja wierzby żółtej działa jako wsparcie dla osób, które pragną przejąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Pomaga nam rozwijać konstruktywną postawę, w której stajemy się panami naszego losu. Wierzba żółta inspiruje nas do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory i działania, a także do zmiany perspektywy z “ofiary” na “pana” naszego życia.

Esencja wierzby żółtej jest szczególnie polecana w stresujących okolicznościach, gdzie czujemy, że nie mamy wpływu na sytuację. Jest to również wsparcie dla wszystkich, którzy pragną przejąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i zmienić swoje podejście z obwiniania innych na aktywne działanie.

Wierzba żółta, znana również jako wierzba żółta, jest kwiatem przeznaczenia, który pomaga nam przejść od urazy do przejęcia pełnej odpowiedzialności za siebie. Dzięki esencji wierzby żółtej możemy rozwijać konstruktywną postawę, biorąc pełną odpowiedzialność za nasze życie i zmieniając perspektywę z “ofiary” na “pana” naszego losu.

Dzika róża – kwiat pożądania życia (Rosa canina)

Czasami w życiu doświadczamy momentów samorezygnacji, wewnętrznej apatii i braku motywacji do działania. Jednak istnieje kwiat, który pomaga nam przejść od tego stanu do poświęcenia i odzyskania pożądania życia. Dzika róża,  jest kwiatem, który symbolizuje siłę życiową i inspiruje nas do odkrycia nowej motywacji życiowej

Czasami znajdujemy się w stanie samorezygnacji i wewnętrznej apatii, gdzie tracimy zainteresowanie życiem i motywację do działania. Nawet jeśli okoliczności zewnętrzne nie są negatywne, wewnętrznie czujemy się przygnębieni i pozbawieni motywacji.

Esencja dzikiej róży działa jako wsparcie dla osób, które pragną odkryć nową motywację życiową i odzyskać zainteresowanie życiem. Pomaga nam przezwyciężyć samorezygnację i odzyskać pasję i pożądanie do działania. Dzika róża inspiruje nas do poświęcenia się dla wyższych celów i czerpania radości z życia.

Esencja dzikiej róży jest szczególnie polecana dla osób starszych, które mogą odczuwać słabość fizyczną i tracić motywację do działania. Jest to również wsparcie dla wszystkich, którzy pragną odzyskać zainteresowanie życiem i rozwijać nową pozytywną motywację.

Dzięki esencji dzikiej róży możemy odzyskać zainteresowanie życiem i rozwijać nową motywację do działania. Dzika róża inspiruje nas do poświęcenia się dla wyższych celów i czerpania radości z życia.

 

Nasi czworonożni towarzysze, podobnie jak ludzie, czasami doświadczają zaburzeń równowagi psychicznej, które mogą prowadzić nawet do chorób fizycznych. Strach, apatia czy smutek to nie tylko stany emocjonalne, które występują tylko u ludzi. Psy, koty czy konie również mogą doświadczać tych nieprzyjemnych emocji. Jeśli chcesz pomóc swojemu zwierzęciu i uniknąć stosowania leków, istnieje łagodna i skuteczna alternatywa – terapia esencjami kwiatowymi dr Bacha.

 

Esencje kwiatowe dr Bacha są wyciągami z kwiatów, które mają pozytywny wpływ na zakłócone emocje i uczucia, co może rozwiązać problemy behawioralne lub inne dolegliwości wynikające z niepokoju emocjonalnego u zwierząt.

 

Dzięki terapii esencjami kwiatowymi można również skorygować problemy z zachowaniem, takie jak agresja czy nieczystość. Ta metoda nie polega na tłumieniu negatywnych emocji, ale na przekształcaniu ich w ich pozytywne odpowiedniki. Na przykład, strach przed porażką może zostać zamieniony w poczucie pewności siebie, a niecierpliwość w spokój i równowagę.

 

Terapia esencjami kwiatowymi dr Bacha jest delikatna, nieinwazyjna i nie wywołuje skutków ubocznych. Odpowiednio dobrane esencje kwiatowe mogą pomóc w stabilizacji emocjonalnej zwierzęcia, poprawić jego samopoczucie i wprowadzić harmonię. 

 

PROBLEM: APATIA, OSŁABIENIE, BEZSILNOŚĆ, STAN PO OPERACJI LUB DŁUGOTRWAŁA CHOROBA, REKONWALESCENCJA, URTATA APETYTU 

Esencje kwiatów: Hornbeam, Olive, Wild Rose, Centaury, Clematis

Zastosowanie przy problemie: nadmierna dominacja, żądza przywództwa, nadmierna rywalizacja, wszczynanie bójek. 

Esencje kwiatów: Holly, Beech, Vine, Impatiens, Cherry Plum, Willow, Mustard

PROBLEM: NIEPOKÓJ PODCZAS SAMOTNOŚCI, NIECHĘĆ POZOSTAWANIA SAMEMU, NISZCZENIE RZECZY PODCZAS OZOSTAWANIA SAMEMU 

Esencje kwiatów: Heather, Scleranthus, Red  Chestnut, Chicory, Cherry Plum, Rock Rose

PROBLEM: NIEUFNOŚĆ DO NOWEGO ŚRODOWISKA, BRAK ZAUFANIA LUB STRACH PRZED LUDŹMI I ZWIERZĘTAMI 

Esencje kwiatów: Aspen, Larch, Mimulus, Pine, Rock Rose, Beech

PROBLEM: ODMOWA JEDZENIA, BRAK APETYTU 

Esencje kwiatów:  Heather, Rock Water, Beech, Chicory, Crap Apple

PROBLEM: PANIKA I STRES WYWOŁANY np. sylwestrem, konkretnym zdarzeniem, wizytą u lekarza weterynarii itp. 

Esencje kwiatów: Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem.

PROBLEM: PANIKA I STRES WYWOŁANY DŻWIĘKAMI, HAŁASEM (np. podczas Sylwestra), INNYMI PSAMI, MĘŻCZYZNAMI, KONKRETNYM ZDAŻENIEM, WYWOŁANYM TRAUMATYCZNYM DOŚWIADCZENIEM 

Esencje kwiatów:  Cerato, Agrimony, Cherry Plum, Aspen, Walnut, Larch, Gentian, Mimulus

PROBLEM: STRACH PRZED NIEKTÓRYMI DŹWIĘKAMI, HAŁASAMI, INNYMI ZWIERZĘTAMI, LUDŹMI, NOWYMI RZECZAMI, PO TRAUMATYCZNYCH ZDARZENIACH

Esencje kwiatów: Cerato, Agrimony, Cherry Plum, Aspen, Walnut, Larch, Gentian, Mimulus

PROBLEM: STRACH PRZED ROZŁĄKĄ, SAMOTNYM ZOSTAWANIEM, NISZCZENIE W STRESIE PODCZAS ROZŁĄKI, WYCIE, PISZCZENIE 

Esencje kwiatów: Heather, Scleranthus, Red  Chestnut, Chicory, Cherry Plum, Rock Rose

PROBLEM: ZAZDROŚĆ 

Esencje kwiatów: Holly, Chicory, Mimulus, Heather.

PROBLEM: ZŁOŚLIWE BRUDZENIE, CELOWE ZAŁATWIANIE SIĘ W NIEDOZWOLONYCH MIEJSCACH WYNIKAJĄCE Z PROTESTU, ZMIANY SYTUACJI LUB NOWEJ SYTUACJI. (np. po rozłące) 

Esencje kwiatów: Aspen, Larch, Mimulus, Pine, Rock Rose, Beech

 

Esencje dla kotów, psów i koni znajdziesz tutaj:

https://bioanimal.pl/

 

PSYCHOSOMATYKA - PRAWDZIWA PRZYCZYNA CHOROBY - PORADA EKSPRES OD 24 GODZIN DO 7 DNI 1 PYTANIE W FORMIE AUDIO MP3 DO 15 MIN..jpg

Każda dolegliwość fizyczna ma swoje korzenie w psychice. Jeśli potrzebujesz poznać prawdziwą przyczynę swojej choroby, wówczas ta krótka porada jest dla Ciebie. Uwaga! To nie jest porada lekarska. To jest wskazanie źródła problemu na podstawie psychosomatyki.

Po zamówieniu porady opisz mi Twoją sytuację, dolegliwości, historię choroby, objawy, jak najwięcej szczegółów przez email na adres: maria.bucardi@gmail.com koniecznie w tytule listu wpisz Twój numer zamówienia.

Psychosomatyka, poznaj przyczynę choroby.

 

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go na swoim mediach społeczniowych lub wyślij znajomym.

Z miłością Twoja Maria Bucardi

5 komentarzy

 1. Odpowiedz
  Olenka says:

  Kochana Mario, przepraszam ze tak pozno odpisuje , bo z czasem to u mnie kiepsko. Dziekuje serdecznie za to informacje , spotkalam sie z tymi wyciagami kwiatow duzo lat wczesniej, ale jak wnika ze tego wynika ze przedtem nie bylam jeszcze na tym etpie co teraz.
  widze ze na wszysto musi byc czas zeby dorosnac, moje ucalowania

 2. Odpowiedz
  Stefania says:

  Witam serdecznie
  Mam pytanie, czy kwiatowe olejki Dr. Bacha można też zamówić na stronie internetowej Pani Mari Bucardi. Stefania

 3. Odpowiedz
  Katarzyna says:

  Dziękuję za te piękne informacje ! 🥰 🌳 Mam pytanie do strumyka z żywą wodą z lasu: Jeśli chce się pić taką wodę z lasu to czy zawsze trzeba ją wygotować czy wystarczy np. przetrzymać ją w miedzianym naczyniu lub z kryształami górskimi? 💖

 4. Odpowiedz
  Gaja_Tara says:

  Świetnie, że pojawiają się tu wskazówki dotyczące stosowania u zwierząt 💚

 5. Odpowiedz
  Gaja_Tara says:

  Jakie obszerne i pomocne opracowanie! Dziękuję ❤️ Super dla osób, które lubią mieć wiedzę podaną przejrzyście w jednym miejscu 🌞

Prześlij Twoje światełko 🌷 komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu

%d bloggers like this: