2

Cudownej i magicznej Ostary zyczy Maria Bucardi

http://mariabucardi.pl.tl/Jare-Swieto.htm

Ostara 21 marca
Słowiańskie Jare Święto

Ostara – pogańskie święto, tzw. sabat mniejszy, obchodzony 21 marca, związany z radosnym momentem zrównania dnia i nocy.