brak komentarzy

onoSemina.org | Kupujesz książkę | drukujesz dokumenty | posadź drzewo

Nad czym pracowałam przez ostanie miesiące i co leży mi na sercu

Twoja Maria Bucardi Prezydent Sowarzyszenia Pożytku Publicznego onoSemina.org z siedzibą w Szwajcarii

.

 

Tworzymy, utrzymujemy i chronimy lasy z ich naturalną, pierwotną, różnorodną florą i fauną.

www.onosemina.org

 

Zdrowa ziemia z nienaruszoną naturą jest naszym najcenniejszym zasobem. NASZE lasy są jednym z najważniejszych filarów ekosystemu całej naszej Ziemi. Dostarczają tlen, zapewniają dostateczne zaopatrzenie w świeżą wodę i oferują przestrzeń dla różnorodnej fauny i flory.

 

Z powodu naszych wpływów cywilizacyjnych na całym świecie zagrożone są coraz większe obszary lasów. Z roku na rok same wylesianie i pożary lasów  niszczą cenne obszary natury. Ludzie wykorzystują drewno jako budulec i materiał opałowy, a więc lasy muszą ustąpić miejsca i są wykorzystywane w rolnictwie lub górnictwie. Drewno jest również potrzebne do produkcji papieru na dużą skalę, a w tym celu powstają lasy plantacyjne, które są następnie regularnie wycinane.

 

Stowarzyszenie onoSemina.org wnosi wkład poprzez działania Public Relations w celu podniesienia świadomości na temat problemu wykorzystania papieru, zwłaszcza w przypadku produktów drukowanych, takich jak książki, gazety i czasopisma, a także wszelkich czynności związanych z papierem.

Celem jest uświadomienie, że każdy kawałek papieru zawiera kawałek naszej cennej natury. Głównym celem stowarzyszenia onoSemina.org jest wspólne sadzenie drzew poprzez darowizny i pozyskiwanie członków.

 

Każda książka i wszelkie materiały drukowane na papierze składają się z kawałka drzewa, które musi rosnąć przez bardzo długi czas, aby zostało przekształcone w papier i oczywiście musi być w tym celu ścięte – zniszczone.

Nową ideą jest sadzenie drzewa za każdy drukowany materiał / ryzę papieru, aby każda książka stała się ponownie drzewem, a drzewa stawały się silnymi lasami przynoszącymi życie i benefity dla nas wszystkich na Ziemi.

 

Stowarzyszenie onoSemina.org absolutnie NIE wspiera lasów przemysłowych jak plantacje leśne kończące się wycinką i spustoszeniem obszaru.

Stowarzyszenie onoSemina.org wyłącznie rozwija, utrzymuje i wspiera projekty mające na celu stworzenie nienaruszonej, endemicznej i chronionej biosfery w odpowiednich regionach naszej ziemi. Wspieramy projekty na całym świecie. Zwłaszcza na obszarach lądowych, na których np. Przez wpływy cywilizacyjne (górnictwo i intensywne rolnictwo) lub klęski żywiołowe, takie jak pożary lasów, zniszczyły przyrodę. Naszym celem jest obsadzenie tych obszarów endemiczną różnorodnością biologiczną, aby zdrowa flora ze zróżnicowaną fauną mogła się ponownie rozwinąć, a następnie ochrona tego obszaru w dłuższej perspektywie – to jest nasz cel. Należy chronić i odzyskiwać regionalną naturalną florę i faunę na całej naszej ziemi. Jeśli flora jest coraz bardziej niszczona – czy to przez intensywną ekspansję naszej cywilizacji, intensywne rolnictwo, wylesianie, pożary lasów itp. – coraz więcej siedlisk jest traconych dla fauny, która wciąż istnieje na naszej Ziemi.

 

Każdy ma świadomość, że wszyscy żyjemy na dużym organizmie i jesteśmy ze sobą połączeni. Tylko wtedy, gdy ochronimy Ziemię – nasz wspaniały, idealny świat, będziemy również chronieni. Mamy tylko tę JEDNĄ Ziemię…

 

Hasła:

 

PRZYWRÓCENIE NATURY I LASÓW – OCHRONA OBSZARÓW, FLORY I FAUNY – RÓWNOWAGA – RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

TO JEST GŁOS W IMIENIU DRZEW, KTÓRE SĄ ŻYWYMI ISTOTATMI I TYLE NAM DAJĄ.

 

Każdego dnia podejmujemy decyzję używając papier, czy chcemy widzieć smutną pustkę i wyniszczenie, czy tworzyć świat zielony i pełen życia. Nie zawsze jest to możliwe zrezygnować z papieru (jeszcze nie!), dlatego tak ważna jest ŚWIADOMOŚĆ i ograniczenie zużycia papieru oraz przywrócenie harmonii w naturze.

 

Dla wielu to brzmi drastycznie, ale czas przyjrzeć się temu problemowi, ponieważ, papier jest wyrokiem dla drzewa.

Gdy lasy są niszczone, wielu z nas czuje się bezsilnych i pogrąża w smutku… Teraz możemy to zmienić, mamy sprawy w swoich rękach i wybór wesprzeć rozpacz lub wesprzeć naturę w sposób jaki możemy najlepiej.

 

Kupujesz książkę / drukujesz – posadź drzewo

 

Jesteś firmą – zostań naszym partnerem i pochwal się swoim etycznym podejściem.

Możesz tak jak wiele nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska firm zachęcać swoich klientów dopiskiem “za każde zamówienie przekazujemy % na sadzenie drzew “ i podać link do nas.

.

.

Celem i misją stowarzyszenia onoSemina.org jest promocja i ochrona przyrody, w szczególności na obszarach, na których została zniszczona przez pożary lasów, wydobycie, intensywne rolnictwo, leśnictwo lub przemysł (np. papierniczy), a także wszelkie związane z tym ulepszenia w zakresie ekologii.

 

Cel ma zostać osiągnięty poprzez bezpośrednie finansowanie projektów i / lub wdrażanie działań zalesieniowych i ochrony lasów.

 

Częścią tego celu jest nieodłącznie ochrona obszarów, które zostały ponownie zalesione i finansowane przez stowarzyszenie w perspektywie długoterminowej.

 

Stowarzyszenie nie realizuje żadnych celów gospodarczych. Zakup i / lub obrót nieruchomościami są wykluczone.

 

Można zasiać ziarno razem z nami, aby wyrosło na duże, silne drzewo i tworzyło gęsty, różnorodny biologicznie las dla flory i fauny. Każdy może wnieść swój wkład w odnowę i ochronę naszej Ziemi.

 

Wszystkie osiągnięcia ludzkiej nauki i kultury opierają się na pisaniu wiedzy, informacji i wyobraźni. Cała wiedza była i nadal jest nadal drukowana na papierze.

Papier pozyskujemy głównie z naszych drzew. Jeśli każdy produkt wydrukowany na papierze składa się z kawałka drzewa –  które musi rosnąć przez bardzo długi czas, aby zostało ścięte – każda książka może ponownie stać się drzewem, a drzewa stać się lasami.

 

Nienaruszona natura jest naszym najcenniejszym zasobem. Nienaruszone lasy są jednym z najważniejszych fundamentów ekosystemu naszej Ziemi. Dostarczają tlenu, zapewniają dostateczne zaopatrzenie w świeżą wodę i oferują przestrzeń dla różnorodnej fauny i flory.

 

Stowarzyszenie onoSemina postawiło sobie za zadanie przyciągnięcie wydawców / autorów / czytelników książek oraz wszystkich, którzy produkują i używają produktów drukowanych do wspólnego sadzenia drzew.

 

Celem NIE jest tworzenie i / lub wspieranie pewnego rodzaju systemu cyklicznego – aby móc ponownie produkować papier z posadzonych drzew i tworzyć tak zwane lasy plantacyjne / lasy handlowe. W tych lasach nie ma różnorodności.

 

onoSemina to nasiono, aby zwrócić Ziemi nietknięte lasy z bogatą fauną i florą…

 

Inwestycje dokonywane są na terenach, na których np. przyroda została zniszczona przez cywilizację lub klęski żywiołowe, takie jak pożary lasów. Celem jest ponowne obsadzenie tych obszarów endemiczną różnorodnością gatunków i długoterminowa ich ochrona, tak aby zdrowa flora i różnorodna fauna mogły się ponownie rozwinąć.

 

Przyroda – flora i fauna – na całej naszej ziemi musi być chroniona i przywracana. Jeśli flora jest coraz bardziej niszczona – czy to w wyniku intensywnej ekspansji naszej cywilizacji, intensywnego rolnictwa, wylesiania lasów, pożarów lasów itp. – coraz więcej siedlisk jest traconych dla fauny, która wciąż istnieje na naszej Ziemi.

 

Żyjemy na dużym organizmie i jesteśmy ze sobą połączeni. Tylko jeśli zadbamy o Ziemię ten naturalnie wspaniały, idealny świat, będziemy również chronieni.

 

Ponieważ mamy tylko tę JEDNĄ Ziemię.

„Ono semina futuro sana mundi”

“Nasiono przyszłości świata”

 

Posadź Drzewo z naszym Stowarzyszeniem Oaz Natury

Wspieraj nasze działania

onoSemina.org

Właściciel konta: Verein onoSemina
tytuł wpłaty: darowizna
IBAN  BE69 9670 5218 7578
SWIFT/BIC   TRWIBEB1XXX
adres, który należy wpisać w banku, jeśli wymagany:
TransferWise Europe SA Avenue Marnix 13-17 Brussels 1000 Belgium

onoSemina.org

Chaltenbodenstrasse 6c
CH-8834 Schindellegi
Schweiz, Kanton Schwyz
Telefon: +41 41445002714
Telefax: +41 41445002719

Prześlij Twoje światełko 🌷 komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu

%d