Właściciel strony i podmiot odpowiedzialny

Dane adresowe:

OmenSententia LLC
14 Tamar Mepe St.,
2507 Sioni Borough,
Tianeti Region,
Georgien
Tel. (+995) 591755796 (WhatsApp)
E-Mail: office@omen-sententia.pl

Prezentowane treści

OmenSententia LLC jest jedynym na świecie posiadaczem praw autorskich i licencyjnych do międzynarodowej sprzedaży i dystrybucji książek Marii Bucardi oraz prezentowania ofert w jej imieniu. Zamówienia przepowiedni, analiz i rytuałów kierujemy od razu bezpośrednio do Marii Bucardi, która dalej sama kontaktuje się z Tobą.

Zastrzeżenie:

Wyraźnie oświadczamy, że w momencie łączenia strony z linkami zewnętrznymi innych stron, strony te były one wolne od treści niezgodnych z prawem. Ponadto nie udziela się gwarancji co do kompletności, dokładności i aktualności informacji prezentowanych na tej stronie. Dotyczy to również wszystkich linków, które odnoszą się do tej witryny bezpośrednio lub pośrednio. OmenSententia LLC nie ma wpływu na ich obecny i przyszły wygląd, a także na zawartość powiązanych stron i nie jest wyraźnie odpowiedzialna za ich treść. Ponadto obowiązują Ogólne postanowienia, które można przeglądać w dowolnym czasie w „Regulaminie” na tej stronie.

Informacje dotyczące praw autorskich:

Zawsze staramy się przestrzegać praw autorskich do grafiki i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, aby używać samodzielnie stworzonych grafik i tekstu lub używać nielicencjonowanych grafik i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez siebie obiektów należą wyłącznie do operatora. Powielanie lub wykorzystywanie grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody. Odpowiedzialny za treść tej witryny jest OmenSententia LLC 14 Tamar Mepe St., 2507 Sioni Borough, Tianeti Region, Gruzja